Algemene voorwaarden

 • Alle bezoeken dienen op voorhand betaald te worden:
  a. Individuele tickets kunnen tot net voor de start van het bezoek worden aangekocht, zowel online via onze betaalpartner Mollie, als aan de kassa van het Ruihuis, Suikerrui 21 – Antwerpen.
  b. Groepstickets dienen minstens 15 dagen voor datum bezoek voldaan te zijn. Dit kan zowel online via onze betaalpartner Mollie, als aan de kassa van het Ruihuis, Suikerrui 21 – Antwerpen. Latere betalingen worden niet aanvaard en het bezoek wordt niet ingepland.
  c. Schoolbezoeken dienen minstens 21 dagen voor datum voldaan te zijn. Latere betalingen worden niet aanvaard en het bezoek wordt niet ingepland.
 • Tickets worden tijdelijk gereserveerd (in optie) op het ogenblik dat u een bestelling plaatst en worden pas verstuurd na ontvangst van een correcte betaling. Tickets worden automatisch terug vrijgegeven indien de bestelling en/of de betaling niet correct afgerond werden via onze betaalpartner Mollie.
 • De prijzen die gelden op het moment van de reservatie zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke voorziene B.T.W. 
 • Indien de betaling niet gebeurt volgens de opgegeven instructies van Mollie, zal de reservatie automatisch verwijderd worden uit het reservatiesysteem. De aanvrager ontvangt nadien ter bevestiging een annulatiebericht via mail. Indien u toch dit bezoek wenst te behouden, dient u het onthaal in het Ruihuis te contacteren via mail of telefoon. 
 • Na de vervaldatum van de betaallink is deze niet meer gelinkt aan een reservatie. Bij laattijdige of incorrecte betaling wordt het betaalde bedrag door onze betaalpartner Mollie automatisch teruggestort naar uw rekening. 
 • Betalingen op factuur zijn niet mogelijk.
 • Wenst u een voldane factuur van uw bezoek?  Vul dan samen met de bestelling ook uw facturatiegegevens in.  Voldane facturen worden per e-mail toegestuurd naar het e-mailadres dat werd opgegeven in de bestelling, na ontvangst van een correcte betaling.
 • Tickets worden per e-mail toegestuurd naar het e-mailadres dat werd opgegeven in de bestelling, na ontvangst van een correcte betaling.
 • Betaalde reservaties kunnen niet worden geannuleerd, omgeboekt of terugbetaald.
  Annulatie door bezoeker:
      1: Individuele tickets – De organisatie biedt enkel een (kosteloze) omboeking aan indien de tickets opnieuw verkocht geraken.
      2: Groepstickets – De organisatie biedt enkel een omboeking aan:  
              - Aan een administratieve kost van 15,00 bij annulaties meer dan 8 weken voor het               bezoek.
              - Aan een forfaitaire kost van 95,00/groep bij annulaties tem 21 dagen voor het bezoek               en enkel als het ticket opnieuw verkocht geraakt.
 • Annulatie door de organisatie: De organisatie behoudt zich het recht om bezoeken te annuleren omwille van veiligheidsredenen, werken, overmacht,… De organisatie is niet aansprakelijk en dient geen bewijs te leveren voor overmacht die de uitvoering van de bezoeken vertraagt of verhindert.
  a. Individuele tickets worden kosteloos omgeboekt naar een nieuwe datum van uw keuze (steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid)
  b. Groepstickets (dagbezoek, nocturne, combiwandeling en schoolbezoek met gids) worden omgezet in de bovengrondse wandeling waarbij steeds een deel van De Ruien, waar mogelijk, nog zal bezocht worden. Enkel indien ook de bovengrondse wandeling niet mogelijk blijkt, zal het groepsticket kosteloos worden omgeboekt naar een nieuwe datum (steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid).
 • U meldt zich op het uur van de wandeling aan voor check-in* en een korte praktische inleiding. Wandelingen starten steeds stipt. Laatkomers kunnen niet meer deelnemen aan de rondleiding. Tickets voor bezoeken zijn enkel geldig voor de wandeling op het uur en datum dat op het ticket vermeld staat. Na aanvang van het bezoek verliezen de tickets hun waarde. 
  a. *Start Ruienwandeling (groep en individueel): Ruihuis, Suikerrui 21 – Antwerpen
  b. *Start Combibezoek St Carolus Borromeus en Ruien, St Carolus Borromeuskerk: Hendrik Conscienceplein 11 – Antwerpen
  c. *Start Schoolbezoek met gids: aan het “Anker”, St Paulusplaats – Antwerpen
  d. *Start Combibezoek St Pauluskerk en Ruien: op de binnenplaats van de Sint Pauluskerk, Sint Paulusstraat 22 - Antwerpen
 • Kinderen jonger dan 10 jaar, mensen met beperkt zicht en/of mobiliteit kunnen omwille van veiligheidsvoorschriften niet deelnemen aan de Ruienwandeling.  Huisdieren, kinderwagens, rolstoelen e.d. kunnen niet mee op de rondleiding in De Ruien.  De organisatie zal bezoekers jonger dan 10 jaar of bezoekers met huisdieren, kinderwagens en/of rolstoelen e.d. steeds de toegang tot de Ruienwandeling ontzeggen. Tickets worden in dat geval niet terugbetaald.
 • De organisatie behoudt zich het recht om grote rugzakken te controleren en/of te weigeren bij het betreden van De Ruien, zonder recht op compensatie van de tickets.
 • De organisatie zal personen onder invloed steeds de toegang ontzeggen, zonder recht op compensatie van de tickets.
 • De organisatie is niet aansprakelijk bij ongevallen, schade en/of diefstal van toestellen en kledij tijdens de rondleiding.
 • Personen die de veiligheidsinstructies van gids of begeleider niet opvolgen en de groep op deze manier in gevaar brengen, zullen zonder recht op compensatie van de tickets, (verder) geweigerd worden op de Ruienwandelingen.
 • Elke bezoeker krijgt een rugzak, laarzen en beschermingspak van de organisatie. De rugzak en laarzen zijn in bruikleen, en dienen op het einde van de wandeling terug te worden afgegeven. Het beschermingspak mag de bezoeker houden, indien gewenst.
 • Voor de interactieve wandeling met tablet stelt de organisatie een tablet in bruikleen. Op het einde van het bezoek wordt deze terug ingeleverd aan de organisatie. Misbruik hiervan zal door de organisatie in rekening worden gebracht. 
 • Fotograferen in De Ruien wordt om veiligheidsredenen afgeraden.  Fotografen kunnen contact opnemen voor een aangepaste rondleiding met het onthaal van het Ruihuis, Suikerrui 21 – Antwerpen via mail reservaties@deruien.be of telefoon 03 344 07 55.
 • Door de bezoeker gedeelde foto’s en filmpjes kunnen door de organisatie verder gedeeld worden op de sociale media van de organisatie, met vermelding van de fotograaf.
 • Na toestemming van de bezoeker kan de organisatie foto’s nemen tijdens een bezoek en deze online plaatsen op de sociale mediakanalen van De Ruien. 
 • De audiovisuele inhoud op de tablets is beschermd door copyright. Reproducties hiervan maken in de vorm van foto’s of film is verboden.